Darování bytu s věcným břemenem

Dotaz:

Dobrý den, teta bezúplatně darovala mé mamce byt a v darovací smlouvě bylo zahrnuto věcné břemeno dožití. Následně byt mamka darovala mně. Daň darovací se díky II. a I. skupině neplatila. Ale jak je to s daní z převodu nemovitosti? Měli jsme povinnost ji platit? Tedy jak mamka, tak pak následně znovu já? Pokud ano, existuje alespoň nějaká šance na prominutí úroků z prodlení? K darování došlo na jaře 2011. Nevím zda se to řídí daní darovací nebo daní z převodu nemovitosti.

Odpověď:

V souladu s § 6 Zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, pokud bylo současně s bezúplatným převodem nemovitosti též bezúplatně zřízeno věcné břemeno, je takto zřízené věcné břemeno předmětem daně darovací, ovšem ve Vašem případě osvobozeno od této daně. Důvodem je darování mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. Znění zákona je platné již od 1.1.2008.

http://www.penize.cz/dan-z-prevodu-nemovitosti/239375-darovani-nemovitosti-s-vecnym-bremenem