Darování obchodního podílu

 

Č. 04/2014 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor : Ing. Barbora Krížová

Publikováno: 26. 03. 2014

 

 

Otázka:

Může otec ( jednatel a společník s. r. o.) darovat svůj obchodní podíl v s. r. o. synovi? Bude darování obchodního podílu podléhat nějaké dani, případně nějakému časovému testu? Bude darován obchodní podíl, který otec nabyl přibližně před rokem.

 

Odpověď:

S účinností od 1. 1. 2014 byla daň darovací zrušena a příjmy z darování jsou předmětem daně z příjmů. Pokud plynou fyzické osobě, zdaňují se jako ostatní příjmy, podle § 10 ZDP. Tak jako úplatné příjmy, i bezúplatné příjmy plynoucí z převodu obchodního podílu jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, podle § 4 odst. 1 písm. r) ZDP, tj. po uplynutí časového testu pěti let mezi jeho nabytím a převodem. V případě bezúplatných příjmů je dále možné uplatnit osvobození od daně podle § 10 odst. 3 písm. d) ZDP, dle kterého jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny také bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Darování obchodního podílu otcem synovi bude proto od daně z příjmů osvobozeno. Osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádějí.

Související předpisy:

  • § 3 ZDP
  • § 4 odst. 1 písm. r) ZDP
  • § 10 odst. 3 písm. d) ZDP