Změny v zahraničním obchodě

Změny v zahraničním obchodě v roce 2016

ZMĚNY V CELNÍCH PŘEDPISECH

Nové předpisy

  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
  • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie
  • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/341, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446

Číst dál: Změny v zahraničním obchodě

Příjmy ze zaměstnání - Kazachstán

Musí fyzická osoba, český daňový rezident podávat české daňové přiznání k dani z příjmů FO v případě, že má pouze příjmy ze zaměstnání v Kazachstánu? Daň z příjmů byla v Kazachstánu řádně odvedena i sociální pojištění. Osoba je zaměstnaná přímo Kazachstánskou firmou a to pouze po část roku. Neexistují žádné jiné příjmy této FO v roce 2014. Pokud musí podat, jakým způsobem se tento příjem vykáže v přiznání? A jakým způsobem případně musí doložit vydělané peníze?

Číst dál: Příjmy ze zaměstnání -...

Tisková data z Kanady

Ilustrátor z Kanady, vytvoří na počítači ilustraci, následně provede digitalizaci tiskových dat, aby bylo možné ilustraci vytisknout v České republice. České firmě ji pošle buď poštou na DVD, nebo bude dovezena na DVD fyzickou osobou nebo tisková data budou poslána elektronicky. Tato česká firma ji bude následně fakturovat již vytištěnou jiné české firmě v rámci celé zakázky. Jaké povinnosti tím vzniknou české firmě při různém způsobu dodání těchto dat z Kanady vzhledem ke clu, DPH popř. další povinnosti z hlediska daní.

Číst dál: Tisková data z Kanady

Autorský honorář vyplácený Slovákovi

Vyplácíme odměnu režisérovi živého televizního vysílání. Předpokládáme, že se jedná o autorský honorář. Odměny měsíčně jsou vyšší než 10 000 Kč, nesrážíme daň. Režisér je, ale s ohledem na bydliště, maďarským poplatníkem. Neměli jsme v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění provádět srážku daně (myslím, že je 5 %)? Má si on podávat u nás přiznání k dani z příjmů a zaplatit sociální a zdravotní pojištění? Nebo u nás nebude podávat nic a jen si vyžádá potvrzení od FÚ a vše zdaní v Maďarsku? a může si tam uplatnit např. vyloučení nebo jenom zápočet? Nestane se náhodou osobou povinnou k DPH? Poskytl službu plátci z jiného členského státu EU.

Číst dál: Autorský honorář vyplácený...

Smlouvy o dílo s polskými občany

Český plátce DPH sepsal smlouvy o dílo dle českého obchodního zákoníku s polskými občany na provedení IT služeb. Dodatečně se zjistilo, že někteří z těchto polských občanů mají v Polsku ŽL (podnikají, ale nejsou plátci DPH) a někteří ne. Neplyne z těchto smluv pro českého plátce povinnost sražení zvláštní daně podle § 36 zákona o dani z příjmů z částek dohodnutých ve smlouvách u těch polských občanů, kteří nemají živnostenské listy?

Číst dál: Smlouvy o dílo s polskými...

Podkategorie