Prodej podílových listů v zahraničí

Prosím o radu ve věci prodeje podílových listů na Slovensku. Jsem rezident ČR. Na Slovensku jsem zdědil podílové listy Slovenské investiční společnosti, které jsem obratem prodal. Prodávající - Slovenská spořitelna, od prodejní ceny podílových listů odečetla jejich pořizovací hodnotu a zbytek, tj. zisk, zdanila. Dostal jsem tedy o tuto daň ze zisku méně. Prosím o radu, zda jsem, s ohledem na smlouvu o zamezení dvojího zdanění se Slovenskou republikou, povinen tento příjem vykázat v přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Jestliže ano, prosím o radu jakým způsobem.

Podle čl. 13 odst. 4 smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a SR, podléhají zisky z prodeje podílových listů zdanění jenom ve státě Vaší daňové rezidence. Pokud jste daňovým rezidentem ČR, příjem z prodeje podílových listů zdaníte v českém daňovém přiznání k DPFO (§10 zákona o daních z příjmů). Z uvedeného plyne, že daň Vám byla na Slovensku sražena neoprávněně. Důvodem je, že smlouva o zamezení dvojího zdanění je nadřazená národním daňovým zákonům ČR a SR, a proto smluvní stát zdroje tohoto příjmu (SR) nemůže zdanit něco, co mu smlouva zdanit neumožňuje. Podrobné informace o způsobu zdanění cenných papírů a podílů v ČR najdete ve FAQ dotazech.