Americké občanství a daňové povinnosti

Mám dvojí občanství – ČR a USA. Americké občanství jsem získala v Kalifornii, kde jsem žila a pracovala 8 let a v té době jsem také v USA podávala daňová přiznání a platila daně.

V roce1991 jsem se vrátila do ČR, kde mám od té doby trvalé bydliště, podnikám zde a platím daně.

Prosím o odpověď, zda podle amerických zákonů nejsem povinna jako americká občanka s přiděleným „Social security number“ podávat v USA nulová daňová přiznání, když nyní žiji a pracuji v České republice a mzdu dostávám v Kč. V USA nemám žádný příjem a nic tam nevlastním.

V souladu s čl. 1 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (dále jenom „Smlouva“), uzavřenou mezi USA a ČR může smluvní stát zdaňovat své daňové rezidenty a také své občany, včetně bývalých občanů podle zákonů tohoto státu, jako kdyby Smlouva nebyla v účinnosti. Jedná se o speciální ustanovení českou – americké Smlouvy, která umožňuje, aby smluvní státy zdaňovali nejenom své daňové rezidenty ale také své občany. V české legislativě tato možnost není zakotvena, své celosvětové příjmy v ČR zdaňují jenom český daňový rezidenti. Český daňový nerezidenti v ČR zdaňují jenom příjmy, které mají v ČR svůj zdroj podle § 22 Zákona o daních z příjmů a u kterých to současně umožňuje platná smlouva o zamezení dvojího zdanění. Záleží tedy zcela na americké (daňové) legislativě, zda uvedenou možnost využije nebo nikoliv. V této věci se dále obraťte na amerického daňového poradce.