Stálá provozovna v Nizozemí (DZP + DPH)

Naše firma má několik interních a několik externích pracovníků. Vzhledem k občasným pracím máme s externími pracovníky-mechaniky sepsánou rámcovou smlouvu- pracují na ŽL. Nicméně jsme teď byli vyzváni pro registraci do obchodní komory v Holandsku. Registrace proběhla v pořádku a nyní jsme vyzváni k vyplnění dokumentů pro platbu DPH a odvodu dani z příjmu. Nicméně do Holandska jezdí naši pouze živnostníci a to v délce cca 1-4 týdny, cca 4x do roka. Jsme povinni, příp.živnostníci odvádět daně a být plátci DPH v Holandsku? A jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním?

V souladu s čl. 5 a čl. 7 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, uzavřené mezi ČR a Nizozemím (dále jen „Smlouva“), můžou být zisky českého podniku (rezidenta ČR) zdanitelné na území Nizozemí, jenom pokud tam vykonává svojí výdělečnou činnost prostřednictvím stálé provozovny. Pod pojmem stálá provozovna" se rozumí trvalé zařízení pro podnikání, v němž podnik jednoho smluvního státu vykonává zcela nebo zčásti svoji činnost na území druhého smluvního státu. Pokud v Nizozemí nemáte pevné, stabilní (tzv. „kamenní“) místo k podnikání jako je např. závod, kancelář, dílna; může Vám zde vzniknout stálá provozovna z titulu poskytování stavebně – montážních prací, které trvají v Nizozemí déle než 12 měsíců. Možnosti vzniku stálé provozovny z titulu poskytování jiných služeb (tzv. „služební stálá provozovna“) zmíněná Smlouva neobsahuje. V této souvislosti si Vás dovoluji upozornit, že mezinárodní bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění je nadřazená národní daňové legislativě smluvních států. Co se týče povinnosti registrace k nizozemské DPH, zde je potřeba postupovat podle nizozemských daňových zákonů. Směrnice Rady č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice) tuto oblast konkrétně neupravuje. Obecně by mohla, osobě povinné k dani, která nemá v Nizozemí provozovnu pro účely DPH (viz čl. 44 Směrnice) vzniknout povinnost registrace k DPH zejména z titulu dodání zboží nebo poskytování služeb s místem plnění v Nizozemí, ze kterých není povinna přiznat daň osoba, které jsou poskytována. Kritéria pro určení příslušnosti k předpisům upravujícím oblast sociálního a zdravotního pojištění (v tomto případě Nizozemí versus ČR), jako i další podrobnosti týkající se výšeuvedeného najdete ve FAQ dotazech v daňové poradně na www.penize.cz.

Ing. Barbora Krížová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.