Prodej zahraničního podniku

Minulý rok jsem se stal rezidentem České Republiky ale zůstal jsem stale slovenským občanem. Na Slovensku mam firmu, kterou plánují prodat. Bude se na příjem z prodeje mého podílu vztahovat 5 letý časový test, i v případě že firma je mimo CR? A zároveň já budu rezidentem CR pouze neco přes rok? Budu platit v CR dan z prodeje obchodniho podílu firmy na Slovensku nebo nebudu?

Dobrý den, podle čl. 13 odst. 4 smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a SR jsou příjmy z prodeje obchodního podílu zdanitelné jenom ve státě Vaší daňové rezidence, tzn. v ČR. Slovenská republika nemá právo na zdanění tohoto příjmu. Není rozhodující, že jste slovenským občanem a rovněž není rozhodující, jak dlouho jste českým daňovým rezidentem.