Prokázání daňového domicilu

S přítelem máme dvě děti, on je slovenského občanství, děti a já máme české, on tu pracuje a žijeme tu. Zaměstnavatel mu udělil povinnost na vyřízení "residentury", aby si mohl uplatnit slevu na děti na daních. Můžete mi říct blíže, o co se jedná a kde lze tento dokument vyřídit?

Jedná se o „Potvrzení o daňovém domicilu“ na území ČR. Tiskopis najdete na Finančním úřadu a případně i na internetových stránkách. Tiskopis Vám potvrdí, za kolek v hodnotě 100,-Kč, Váš místně příslušný FÚ. Pro tyto účely je ale potřeba předložit FÚ požadované dokumenty (např. doklad o bydlišti a výdělečné činnosti poplatníka a jeho rodinných příslušníků na území ČR). Potvrzením o daňovém domicilu prokazujete, že jste českým daňovým rezidentem. Podle mého názoru se nejedná o jediný důkazní prostředek, ale správci daně je obecně respektovaný. Slevu a daňový bonus na dítě si může v ČR uplatnit jenom ten český daňový nerezident, který je daňovým rezidentem státu EU nebo Norska a Islandu a současně má min. 90% ze svých příjmů ze zdrojů v ČR. U českých daňových rezidentů druhá podmínka nemusí být splněna.