Mezinárodní zdaňování

Dočetla jsem se, že ČR má se Saudskou Arabii smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zároveň jsem dohledela informaci, že zaměstnanci v Saudské Arabii daně neplatí. Budu zaměstnaná v SA, budu tedy muset z příjmů ze Saudské Arabie platit daň z příjmů v ČR? V SA budu pracovat celý rok. Děkuji za odpověď.

 

Odpověď na Váš dotaz se odvíjí od toho, kde budete mít daňovou rezidenci. Pokud v ČR, svoje celosvětové příjmy povinně přiznáte v ČR, tj. včetně příjmů ze SA. Příjmy ze zaměstnání v SA uvedete ve svém českém daňovém přiznání k DPFO. Pokud se v SA, jako uvádíte v zadání, daň z příjmů neplatí (a není tím myšleno osvobození od daně, ale celková absence zdanění příjmů fyzických osob), není možné uplatnit ustanovení o vynětí těchto příjmů ze základu daně v ČR (§38f ZDP). Příjmy ze zaměstnání v SA tedy řádně zdaníte v ČR, podle české legislativy, tzn. zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem, sazbou daně 15%. Pokud budete mít daňovou rezidenci v SA, v ČR Vám nevznikne žádná daňová povinnost k DPFO.