Daň z přidané hodnoty

FO ze Slovenska (neplátce) vyučuje na jazykovce (s.r.o - neplátce) v ČR a fakturuje. Odvodil jsem si ze zákona, ale nejsem si jist: Po první fakturaci se české SRO stává identifikovanou osobou, musí se jako tato osoba přihlásit na FU a z každé faktury od tohoto "dodavatele" (každého plnění) musí státu odvést DPH. Čili z faktury za 10.000 Kč, kterou zaplatí, odvede FU ještě 210 Kč.   Je prosím tento závěr správný?

Identifikovanou osobou se stává osoba povinná k dani (sem patří i s.r.o./OSVČ) se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, dnem přijetí služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (§6h Zákona o DPH). Osobou neusazenou v tuzemsku je obecně osoba povinná k dani, která v ČR nemá sídlo ani provozovnu. Pokud slovenská OSVČ skutečně v ČR nemá sídlo ani provozovnu, česká s.r.o. se, po první fakturaci, stane identifikovanou osobou se všemi konsekvencemi. To znamená, rovněž s povinností odvádět českou DPH ze služeb s místem plnění v ČR -viz §9 ZDPH. Uvedené ale neplatí, pokud slovenské OSVČ vznikne v ČR sídlo nebo provozovna v souladu s §4 českého ZDPH, což je potřeba detailně posoudit.