OSVČ a daň z příjmu v zahraničí

Pracuji jako OSVC s ceskym sidlem na uzemi belgickeho kralovstvi, kde pobyvam vetsinu roku a mam vetsinu prijmu. Pojisteni platim v CR, ale zamestnavatel me vyzval k platbe dane z prijmu v Belgii. Muj dotaz je, zda mohu pro vypocet zakladu dane aplikovat cesky pausal. Dekuji

 

 

Dotaz je složitý a má více aspektů, můžu na ně jenom poukázat, dále doporučuji konzultaci s odborníkem. Prvně je potřeba zjistit, jak dlouho máte právo podnikat, na základě českého živnostenského listu, na území Belgie. V souladu se smlouvou o založení evropského společenství by se mělo jednat jenom o dočasné a příležitostné podnikání na území jiného státu, přesné vymezení najdete v belgických zákonech.

Dále je potřeba zjistit, zda jste skutečně příslušný k českým předpisem upravujícím oblast zdravotního a sociálního pojištění. V souladu s harmonizovanou legislativou EU se zmíněná příslušnost určuje podle skutečného místa výkonu výdělečné činnosti (ve Vašem případě je to Belgie). Pro Váš případ je potenciálně možné využít výjimku podle čl. 12 Nařízení č. (ES) č. 883/200. To znamená, že pokud jste obvykle provozoval  SVČ v ČR, a dále provozujete podobnou činnost v Belgii, mohou se na Vás i nadále vztahovat právní předpisy ČR za podmínky, že očekávaná doba trvání této činnosti v Belgii nepřesáhne 24 měsíců. Co se daní týče, nejdříve je potřeba posoudit Vaší daňovou rezidenci, je možné že u Vás došlo ke změně z české na belgickou daňovou rezidenci (viz čl. 4 smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a Belgií). V takovém případě již své celosvětové příjmy musíte přiznávat v Belgii (tzn. včetně případných příjmů ze zdrojů v ČR). Podrobné informace týkající se daňové rezidence i určení příslušnosti k předpisům SP a ZP najdete na ve FAQ dotazech. Pokud jste ale nadále českým daňovým rezidentem, mohla Vám v Belgii vzniknout stálá provozovna podle čl. 5 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a Belgií. Příjmy, které jsou generované stálou provozovnou rezidenta ČR na území Belgie, podléhají zdanění v Belgii a to podle daňové legislativy Belgie. Pozor, v tomto případě se nejedná o provozovnu podle zákonů regulujících obchod a podnikání, ale o daňovou fikci, která může vzniknout např. i z titulu poskytování služeb na území Belgie po určité období. V takovém případě ale nemůžete, v belgickém daňovém přiznání, použít českou legislativu, tzn. ani české výdajové paušály. Dále jako český daňový rezident jste povinen podat daňové přiznání i na území ČR, ve kterém uvedete své celosvětové příjmy, tzn. včetně těch ze stálé provozovny v Belgii. V českém daňovém přiznání již ovšem postupujete podle české daňové legislativy, tzn. uplatnění příslušného výdajového paušálu tady je možné.  Případná daň z příjmů, zaplacená v Belgii, se započítá na celkovou českou daňovou povinnost podle čl. 23 zmíněné smlouvy.