Příjmy ze zaměstnání - Kazachstán


  • Publikováno:
     26.1.2015
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 02/2015 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

Musí fyzická osoba, český daňový rezident podávat české daňové přiznání k dani z příjmů FO v případě, že má pouze příjmy ze zaměstnání v Kazachstánu? Daň z příjmů byla v Kazachstánu řádně odvedena i sociální pojištění. Osoba je zaměstnaná přímo Kazachstánskou firmou a to pouze po část roku. Neexistují žádné jiné příjmy této FO v roce 2014. Pokud musí podat, jakým způsobem se tento příjem vykáže v přiznání? A jakým způsobem případně musí doložit vydělané peníze?


Příjmy ze závislé činnosti, které plynou českému daňovému rezidentovi za výkon práce ve státě, s nímž ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění (dále jen „SZDZ“) a od zaměstnavatele - daňového rezidenta tohoto státu, se v České republice vyjímají ze zdanění za následovných podmínek:


- Jedná se o příjmy ze zdrojů ze státu, se kterým ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění,

- Uvedené příjmy byly ve státě zdroje zdaněny.


Daňové přiznání není povinen podat poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou, dle výše uvedeného, vyjmuty ze zdanění.
Mezi Českou Republikou a Republikou Kazachstán je uzavřená a platná SZDZ. Pokud byly Vaše příjmy v Kazachstáně řádně zdaněny a uvedené můžete prokázat, v ČR budou vyjmuty ze zdanění. Daň zaplacená v zahraničí se prokazuje potvrzením zahraničního správce daně, eventuálně lze použít i potvrzení zahraničního zaměstnavatele. Za uvedených okolností Vám povinnost podat v ČR daňové přiznání k DPFO nevznikne.


Související předpisy:
§ 38f odst. 4 Zákona o daních z příjmů
Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sdělení MZV č. 3/2000 Sb. m.s.
§38g odst. 2 Zákona o daních z příjmů