Kde platím daň

Dotaz:

Ráda bych se zeptala kde platím daň z příjmů. Když manžel bude pracovat v Německu,ale ne celý rok. Pouze část roku a zbytek v ČR. Má platný živnostenský list na ,který dosud pracoval v ČR. Déle jak je to s DPH pří práci v německu. V ČR se na něj vztahuje daň přenesená - instalatér-topenář. Tutu nabídku dostal na výstavbu v DB rodinných domů, kde by zajištoval práce ze svého oboru,ale psal faktury a používal svou živnost. Jestli mohu stejně tak mě zajímají platby socíální a zdravotní.Platí si v ČR i zálohy na nemocenskou. Snad jsem to popsala dost dobře jestli ne doplním potřebné informace.

Odpověď:

Manželovi vznikne povinnost zdaňovat své příjmy ze zdrojů v SRN na území Německa, jenom pokud mu v SRN vznikne stálá provozovna podle čl. 5 smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a SRN (dále jen „SZDZ“). Bližší informace ohledně vzniku stálé provozovny najdete v poradně, ve FAQ dotazech. Upozorňuji, že ani v případné zdanění příjmů v Německu manžela nezbavuje povinnosti přiznat a zdanit své příjmy i ve státě své daňové rezidence, kterým může být ČR (najdete rovněž ve FAQ dotazech). Dvojímu zdanění se pak zamezí v souladu se SZDZ. Pokud bude manžel poskytovat služby prací na nemovitosti, místo plnění služeb, pro účely DPH, je v státě kde je příslušná nemovitost umístěna. To znamená v SRN. Je tedy potřeba ověřit daňové povinnosti k DPH podle německých daňových zákonů (manželovi může v SRN vzniknout povinnost registrace k DPH). Co se týče sociálního a zdravotního pojištění, pokud doba podnikání v SRN nepřesáhne 24 měsíců, manžel by i nadále mohl podléhat právním předpisům ČR podle čl. 12 nařízení ES č. 883/2004. Bližší informace Vám podá manželova zdravotní a sociální pojišťovna, kterým je potřeba krátkodobý výkon práce v SRN oznámit.

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/252679-kde-platim-dan