Daňová rezidence II. + SP a ZP

Dotaz:

rád bych se zeptal na řešení mé budoucí situace ve smyslu zdanění a daňové rezidentury. Jsem státním občanem ČR. V současné době mám trvalé bydliště i práci zde v ČR a žádné příjmy ze zahraničí. Od léta však budu pracovat na živnostenský list jako konzultant pro firmu sídlící ve Švýcarsku. Trvalé bydliště budu mít stále zde v ČR, ale většinu roku budu bydlet v SRN. Značnou část roku budu denně dojíždět do Švýcarska, kde budu vykonávat práci konzultanta. Navíc bude součástí mé práce cestování po celé Evropě a poskytování konzultací na různých místech. Je možné, že více než 183 dní se budu alespoň část dne vyskytovat v SRN i ve Švýcarsku. V ČR budu méně než 183 dnů. Je možné všechny příjmy danit pouze zde v ČR jako příjem ze zahraničí? Nebo je nutné se k dani přihlásit i jinde (SRN?, Švýcarsko?)? Je možné platit nadále zdravotní a sociální pojištění zde v ČR a využívat Evropskou kartu pojištěnce pro čerpání zdravotní péče i v Evropě (i mimo EU)?

Odpověď:

V tomto případě je především potřeba určit Váš daňový domicil a to dle daňových zákonů všech zúčastněných států (Švýcarsko, SRN, ČR případně i jiné). Pokud budete považován a daňového rezidenta dvou nebo dokonce i všech tří států (v ČR např. z důvodu bydliště), o rezidenci se definitivně rozhodne dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi těmito státy (ČR-SRN, ČR-Švýcarsko, SRN-Švýcarsko). Např. ve smlouvě mezi ČR a SRN (a taky mezi ČR a Švýcarskem)  problematiku rezidence řeší čl.4.  Dle této konkrétní smlouvy se stanoví rezidence v tom státě, kde máte stálý byt. Pokud vyhodnotíte existenci stálého bytu v obou státech, budete považován za rezidenta toho státu ke kterému budete mí užší osobní a hospodářské vztahy (středisko životních zájmu). Pokud není rozhodnuto o rezidenci ani na základě tohoto kritéria (středisko životních zájmů v obou státech) testuje se obvyklé zdržování se atd.

Pokud budete ve výsledku považován za daňového rezidenta ČR, je možné všechny příjmy zdanit jenom na území ČR za předpokladu že Vám na území SRN nebo Švýcarska nevznikne stálá provozovna dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění (u ČR-SRN a ČR-Švýcarské smlouvy je to čl.5). V případě vzniku stále provozovny zdaníte v státě kde je umístěna (existuje i tzv. službová stálá provozovna) všechny příjmy, které jsou jejím prostřednictvím generovány. Ve státě své rezidence následně zdaníte své celosvětové příjmy a dvojí zdanění vyloučíte ve svém daňovém přiznání (prostým zápočtem daně resp. vynětím příjmů).

Pro účely sociálního a zdravotního pojištění bude potřeba určit Vaši příslušnost k předpisům jednoho z výše uvedených států, v souladu s Nařízením Rady (ES) č.883/2004. Dle pravidel tohoto nařízení se účastníte SP a ZP ve státě bydliště, pouze pokud v tomto státě vykonáváte podstatnou část své výdělečné činnosti. Podstatná část činnosti je definovaná alespoň 25% pracovní doby resp. 25% své odměny. Není-li splněna podmínka podstatného výkonu činnosti v ČR, účastníte se SP a ZP ve státě sídla svého zaměstnavatele.

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/230394-prijem-ze-zahranici-a-jeho-zdaneni