Příjmy ze zdrojů v USA - vědecký pracovník

Dotaz:

Dobry den, za rok 2011 mam prijmy ze dvou zemi. 1-4/2011 z CR a za 5-12/2011 z USA. V USA je na zaklade smlouvy o dvojim zdaneni mezi CR a USA muj prijem osvobozeny od dane (odst. 21-5 vedecky pracovnik). Musim osvobozeny prijem z USA zdanit v CR nebo ho jen uvedu do prilohy jako prijmy ze zahranici a odvedena dan 0? Dekuji za odpoved.

Odpověď:

Prostřednictvím smluv o zamezení dvojího zdanění si smluvní státy rozdělují daňové výnosy z jednotlivých druhů příjmů. V některých případech má právo zdanit příjem jenom stát daňové rezidence poplatníka a v jiném případě také stát zdroje příjmu. Upozorňuji ale, že ve státě své daňové rezidence poplatník vždy zdaňuje své celosvětové příjmy, tj včetně těch ze zdrojů v druhém státě. Článek 21 odst. 5 smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi USA a ČR stanoví, že příjmy vědeckého pracovníka jsou osvobozeny od zdanění v státě zdroje příjmů (USA) a to na dobu 2 let. Pokud provádíte výzkum na území USA a jste českým daňovým rezidentem (k stanovení rezidence mi chybí informace), pak příjem který  Vám plyne z USA nemůže být (v souladu s čl.21 odst. 5 SZDZ) zdaněn v USA. Smlouva to neumožňuje a národní zákony smluvních států nemůžou jít nad rámec smlouvy. Tímto ale není dotčeno právo českého státu, tj státu vaší případné daňové rezidence, na zdanění příjmů vědeckého pracovníka v ČR. Zda je tento příjem v ČR zdanitelný a jakým způsobem se zdaňuje, je potřeba ověřit v českém zákoně o daních z příjmů.

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/233033-dpfo-prijmy-ze-zahranici