Obchodování na FOREX-u

Dotaz:

Mám možná trošku netradiční dotaz, ale nemůžu na něj najít uspokojivou odpověď. Obchoduji na trhu FOREX u brokera se sídlem v zahraničí (Velká Británie). Co se týče zdanění zisků zde v ČR, to je mi celkem jasné (paragraf 10 - ostatní příjmy), ale zajímá mě, zda mi vzniká třeba i nějaká daňová povinnost vůči Velké Británii (právě z důvodu, že zisku bylo dosaženo pomocí brokera se sídlem tam). Rozum mi říká, že když jsem občan ČR (daňový rezident) tak bych měl platit jen zde v ČR a šmitec, ale pořád mi to vrtá hlavou. Broker mi sdělil, že zdanění je čistě mou záležitostí, on žádnou daň nesráží. Asi bych si měl prostudovat také legislativu VB, ale moc se v těch jejich zákonech nevyznám.

Odpověď:

Obecně, pokud jste daňovým rezidentem ČR jste povinen zdanit své celosvětové příjmy v ČR. Nicméně Vám současně může vzniknout povinnost zdanit své příjmy i ve státě zdroje těchto příjmů (Velká Británie). Dvojí zdanění se pak vyloučí metodou zápočtu daně nebo vynětí příjmů, zpravidla v daňovém přiznání podaném v ČR (pokud Vám vznikne povinnost ho podat viď § 38g ZDP). Zda má Velká Británie vůbec právo zdanit Vaše příjmy z obchodování na FOREX-u zjistíte ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a VB. Pokud smlouva stanoví, že se předmětné příjmy zdaňují jenom v státě rezidence poplatníka, žádná povinnost Vám ve V.B. nevznikne. Pokud, smlouva umožňuje zdanit příjmy i ve státě jejich zdroje (VB), postupujete dále dle britských daňových zákonů. Upozorňuji ale, že Vás případné zdanění příjmů ve VB nezbavuje povinnosti zdanit tyto příjmy současně i v ČR.

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/229223-forex-zahranicni-broker