Příjmy z dividend

Dotaz:

jsem zaměstnanec,daň z příjmů mně dělá zaměstnavatel.Mám dotaz,zda se musí uvádět v dani z příjmů příjmy z dividend.Některé mně přijdou od českého emitenta s odečtenou 15% daní,některé mně přijdou od zahraničního emitenta také s odečtenou 15% daní,ale stalo se mně i že mně přišla dividenda od zahraničního emitenta a žádná srážková daň od ní odečtena nebyla,částka však nebyla vysoká,109 Euro.Můj názor je,že dividendy které mně přijdou s již odečtenou 15% daní,do daně z příjmů uvádět nemusím,ale nevím jak to přesně je u dividendy od zahraničního emitenta,u které mně nebyla odečtena daň 15%.

Odpověď:

Zdanění zahraničních dividend závisí od znění příslušného ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění, kterou má ČR uzavřenou se státem rezidence plátce dividendy (článek dividendy). Smlouva určuje, který ze států má právo dividendy zdanit, přičemž toto právo můžou mít i oba státy. Pokud smlouva např. stanoví, že právo zdanit dividendy má jenom stát rezidence příjemce dividendy (ČR), příjem je potřeba zdanit v ČR a to v daňovém přiznání k dani z příjmů FO (pokud Vám vznikne povinnost ho podat podle §38g ZDP). Pokud je příjem zdanitelný např. jenom ve státě rezidence plátce dividendy, příjem nemůže být předmětem zdanění v ČR a je potřeba postupovat výhradně podle zahraničních daňových zákonů (příjem může být v zahraničí od daně osvobozen, nebo Vám může vzniknout povinnost podat v zahraničí DP atd.). Pokud je dividendový příjem zdanitelný v obou státech, vznikne Vám povinnost přiznat a zdanit ho v daňovém přiznání k DPFO (viď výše). Pro tyto účely není relevantní, že již byla 15% zahraniční daň sražena, sraženou daň je většinou možné odpočítat v českém daňovém přiznání od celkové daňové povinnosti

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/246572-dan-z-prijmu-fyzickych-osob