Prodej domu v ČR

Dotaz:

Dobry den, mam dotaz ohledne dane z prevodu nemovitosti a dane z prijmu. Bydlim v zahranicci (v Cechach nemam trvaly pobyt) a v Cechach vlastnim nemovitost,kterou bych rada prodala. Jedna se o domek v kterem jsem vyrustala, ale uz 10 let tam nemam trvaly pobyt. Nemovitost jsem dostala pred 4 roky od rodicu darem - musim zaplatit dan z prevodu nemovitosti??? A druha otazka, dan z prijmu musim zaplatit v Cechach nebo kde mam trvaly pobyt?? Dekuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den. Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem.( § 9 odst. 1 Zákona č. 357/1992 Sb.) Pokud prodej domku nebude od této daně osvobozen (§19 a §20 citovaného zákona) vznikne Vám povinnost podat v ČR daňové přiznání a zaplatit daň z převodu nemovitostí ve výši 3% z ceny zjištěné nebo z ceny sjednané a to z té ceny, která je vyšší. Prodej domu je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen, přesáhne-li doba mezi jeho nabytím a prodejem 5 let a dům nebyl zahrnut bytu do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti (nemyslí se tím pronájem). Pokud ale prodáte dům do 5 let od nabytí, vznikne Vám povinnost zdanit tento příjem (po odečtu příslušných výdajů) na území ČR. To ovšem neznamená, že Vám současně nevznikne povinnost přiznat a zdanit příjmy z prodeje domu i v zahraničí – ve státe Vašeho bydliště. Své celosvětové příjmy jste totiž povinna zdanit ve státě, kterého jste daňovým rezidentem. Případné dvojí zdanění se pak vyloučí v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi ČR a tímto státem (pokud je uzavřena). Informace o tom, že v ČR nemáte trvalý pobyt, nemusí ale znamenat, že nejste českým daňovým rezidentem. Kritériem rezidence dle českých daňových zákonů je bydliště jako stálý byt (poznámka autora – viď dotaz výše) Pokud tedy máte v ČR k dispozici dům kdykoli k okamžitému užívání, jste považovaná za daňového rezidenta ČR dle českého Zákona ač. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.   Upozorňuji ale, že současně můžete být považována i za daňového rezidenta státu, ve kterém máte bydliště, na základě daňových zákonů tohoto státu.  Pak se musí otázka rezidence rozhodnout v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

http://www.penize.cz/dan-z-prevodu-nemovitosti/229710-prodat-dum