Přepočet na zahraniční měnu

Dotaz:

Ráda bych vás poprosila o radu. Jsem OSVČ a v loňském roce jsem 2 faktury vystavovala i na Slovensku. Tudíž byly zaplaceny v EUR v hotovosti a byla z nich na Slovensku zaplacená nějaká srážková daň. Jakým kurzem mám přepočítat hodnotu faktury v EUR (kurzem ČNB deviza střed v den vystvení?) a jakým kurzem zaplacenou daň, když ta byla zaplacena firmou, která mi fa proplácela v jiný den než byla mnou vystavená faktura, aby to bylo v pořádku?

Doplňující dotaz:

Dovolte mi prosím ještě upřesnění k mému dotazu z 9.3. týkající se 2 faktur vystavených v EUR na Slovensku. Nevedu daňovou evidenci, výdaje odečítám procenty z příjmů.Jedná se mi o to, že z výše mého honoráře slovenská firma strhla daň v EUR (tedy zaplaceno jsem dostala hotově jen část honoráře bez daně), tuto daň uhradila FÚ na Slovensku o několik měsíců později a já dostala potvrzení o zaplacené dani v EUR. Předpokládám, že až nyní sečtu všechny příjmy vč. faktur přepočtených z EUR na koruny a vypočítám daň, odečtu jako zaplacenou zálohu daň, kterou jsem uhradila na Slovensku, ale nevím zda jí mám přepočítat kurzem ze dne kdy byla vystavena faktura nebo ze dne, které je uvedeno na potvrzení ze slovenského FÚ, příp. je-li to nějak úplně jinak. Velice děkuji a hezký den.

Odpověď:

Pokud ve své daňové evidenci (resp. v záznamech) používáte kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB podle účetních předpisů resp. vedete účetnictví (§38 odst. 1 ZDP), CELKOVOU výši faktury přepočítáte kurzem platným ke dni jejího vystavení resp. úhrady. Sražení a odvod daně je výhradní povinností slovenské firmy, podle slovenských předpisů, daň nemusíte zvlášť přepočítávat.

Doplnění odpovědi

Pokud si uplatňujete výdaje procentem z příjmů, je pro Vás relevantní datum úhrady faktury, nikoliv datum jejího vystavení. Přijatou částku přepočítáte kurzem ČNB ke dni úhrady nebo jednotným kurzem dle § 38 zákona o daních z příjmů. Vaše celkové zdanitelné příjmy tvoří součet všech skutečně uhrazených faktur, tedy suma brutto včetně sražené daně, rovněž přepočítané kurzem ke dni úhrady faktury (pokud používáte kurz ČNB). Daň sražená slovenským plátcem ale není považovaná za zálohu na daň. Jedná se o daň, kterou si pravděpodobně (neznám další okolnosti případu) můžete odpočítat od Vaší celkové daňové povinnosti v ČR, možná ale ne v plné výši. Započítá se pouze taková částka sražené daně, která by odpovídala dani vypočtené z příjmů ze zdrojů v SR v České Republice, tj daň která připadá na tyto příjmy v ČR. Jedná se o metodu na zamezení dvojího zdanění (čl. 22 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi SR a ČR), v daňovém přiznání se uvádí v příloze č.3, v elektronických verzích najdete také intuitivní postup výpočtu daně k zápočtu. Dále upozorňuji, že započítat si můžete jenom daň zaplacenou v souladu se SZDZ (pokud zdanění příjmu umožňuje a jen do té výši, do které ho umožňuje). Tímto způsobem nelze v ČR započítat případnou daň zaplacenou nad rámec SZDZ. O vrácení částky uhrazené nad rámec SZDZ je možné požádat slovenský daňový úřad, dle slovenských předpisů. Pokud by jste vedla daňovou evidenci, mohla by jste si nezapočítanou částku, za určitých podmínek, uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích jako daňově uznatelný výdaj. V případě uplatnění paušálních výdajů to bohužel není možné.

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/232462-jak-prepocitat-fa-v-eur