Automobil používán druhým z manželů

Dobrý den, mám dotaz ohledně silniční daně. Manžel koupil auto (je zapsaný v TP), které jsem používala pro své podnikání jako OSVČ. Uzavřeli jsme spolu prohlášení o užívání vozidla, náklady jsem zahrnovala do účetnictví. Kdo z nás se má přihlásit k dani a podávat přiznání? Díky.

V souladu s § 4 Zákona č. 16/1993 o dani silniční je poplatníkem daně vždy provozovatel vozidla, který je zapsán v jeho technickém průkazu. Jedinou výjimkou je případ, kdy je v TP zapsaná jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo se jedná o motorové vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel. Jenom v tomto případě je poplatníkem daně silniční uživatel motorového vozidla. K silniční dani se tedy zaregistruje manžel a to ve lhůtě splatnosti první zálohy na daň a do 31.1.2012 podá daňové přiznání za rok 2011. Zaplacenou silniční daň si můžete uplatnit jako daňově uznaný výdaj dle § 24 odst. 2 písm. u) Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, i když byla zaplacena manželem.

 

http://www.penize.cz/silnicni-dan/228860-poplatnik-dane