Odpisy drobného dlouhodobého majetku

S. r. o. drobný dlouhodobý majetek (dále jen „DDM“) od 20 000 Kč do 40 000 Kč vede na účtu č. 028. Účetní odpisy jsou rovnoměrné po dobu 24 měsíců ode dne, kdy byl tento DDM převzat do užívání. Jaká výše odpisů se uplatní v Přiznání k dani z příjmů právnických osob? Uplatňuje se 100% odpis v roce pořízení a zařazení DDM do užívání?

Číst dál: Odpisy drobného dlouhodobého...

Daňový doklad

Odběratel (s. r. o.) obdržel od dodavatele (rovněž s. r. o.) zálohovou fakturu na zboží, ve které uvedl základ DPH, výši DPH a cenu celkem. Daňový doklad k přijaté platbě dodavatel nevystavil a vystavil pouze fakturu na částku po odečtení přijaté zálohy. Dodavatel trvá na tom, že zálohová faktura je platným daňovým dokladem a tudíž k ní není třeba vystavovat žádný další daňový doklad. Postupuje dodavatel správně?

Číst dál: Daňový doklad

Opravná položka vysouzená avšak k neuhrazené pohledávce

Společnost s. r. o. eviduje ve svém účetnictví pohledávku za odběratelem se splatností v roce 2007. Na pohledávku byl v 5/2007 vydán rozsudek, který oznamoval, že žalovaný je povinen pohledávku uhradit. Žalovaný však doposud pohledávku neuhradil. S. r. o. odběratele u exekučního soudu na vymáhání částky již nežalovalo. V roce 2009 byla pohledávku vytvořena opravná položka ve výši 60 %, tato opravná položka je stále vedena v účetnictví. Je v roce 013 možné daňově dovytvořit opravnou položku do výše 100 % a posléze opravnou položku rozpustit a pohledávku tudíž daňově odepsat?

Číst dál: Opravná položka vysouzená...

Výplata podílů na zisku

Chtěla bych se zeptat na vyplácení podílu na zisku u společníka s.r.o. Chápu, že ze zisku (hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení po zdanění) se musí odečíst částka na vytvoření fondu a odečíst ztráta z minulého roku. Co když ale firma uplatnila v daňovém přiznání jako daňovou položku paušál na auto ve výši 60.000,- Kč? Jak mám teď vypočítat podíl na zisku? Těch 60.000,- je totiž zahrnuto v HV...Vím, že se o paušálu na auto neúčtuje...Může se tento paušál vyplácet měsíčně (5.000,-) z pokladny jako nedaňový náklad s tím, že se potom uvede v daňovém přiznání jako snížení základu daně?

Číst dál: Výplata podílů na zisku