Výplata podílů na zisku

Chtěla bych se zeptat na vyplácení podílu na zisku u společníka s.r.o. Chápu, že ze zisku (hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení po zdanění) se musí odečíst částka na vytvoření fondu a odečíst ztráta z minulého roku. Co když ale firma uplatnila v daňovém přiznání jako daňovou položku paušál na auto ve výši 60.000,- Kč? Jak mám teď vypočítat podíl na zisku? Těch 60.000,- je totiž zahrnuto v HV...Vím, že se o paušálu na auto neúčtuje...Může se tento paušál vyplácet měsíčně (5.000,-) z pokladny jako nedaňový náklad s tím, že se potom uvede v daňovém přiznání jako snížení základu daně?

Jak jste již správně uvedla, o paušálním výdaji na dopravu se neúčtuje. Nemůžete ho účtovat jako výdaj z pokladny, protože k žádnému peněžnímu výdaji ve skutečnosti nedochází Paušální výdaj je čistě daňová kategorie, o kterou se mimoúčetně snižuje HV a to v řádku 160 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Naopak, z tohoto důvodu je současně potřeba zvýšit HV o příslušné výdaje na spotřebu pohonných hmot a parkovné (řádek 40 DPPO). Při výpočtu podílu na zisku společníka s.r.o. se vychází z hospodářského výsledku bez uvedených úprav.

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-pravnickych-osob/239186-podil-na-zisku