Opravná položka k pohledávce

  • Publikováno: 27.8.2012
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 9/2012 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová


Společnost s ručením omezeným v minulém zdaňovacím období vytvořila k pohledávce opravnou položku ve výši 20 %. Jelikož se jednalo o pohledávku v rozvahové hodnotě do 30 000 Kč, lze dotvořit v následujícím období opravnou položku do výše 100 %?


Poplatník, který vede účetnictví, má právo nikoli povinnost tvořit k nepromlčeným pohledávkám zákonné opravné položky podle zákona č.593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“).

Pokud poplatník netvoří k promlčené pohledávce opravní položku podle § 5, 5a, 6, 8, 8a a 8b ZoR, může v období, za které se podává daňové přiznání, vytvořit opravnou položku podle § 8c ZoR a to až do výše 100 % její neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství.

Podmínkou je, že se jedná o pohledávku, ke které je možné vytvořit opravní položku podle ZoR a pohledávka není uvedena v §8a odst. 4 tohoto zákona. Další podmínkou je, že rozvahová hodnota této pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nepřesahuje částku 30 000 Kč; dále, od splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců a celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž se uplatňuje uvedený postup, nesmí přesáhnout za období, za které se podává daňové přiznání částku 30 000 Kč.

Je výhradně na rozhodnutí poplatníka jaký typ opravné položky se rozhodne tvořit, zda podle §8a nebo §8c ZoR, podstatné je, aby byli splněny podmínky pro její tvorbu dle příslušných ustanovení citovaného zákona.

Pokud firma v minulém roce vytvořila opravní položku k pohledávce podle §8a ZoR a současně byli splněny podmínky pro tvorbu opravné položky podle § 8c, je možné postupovat následovně:

Prvně je potřeba prozkoumat, zda je i v tomto roku splněn maximální limit 30 tis. Kč pro celkovou hodnotu pohledávek vůči jednomu dlužníkovi, ke kterým je možné uplatnit postup podle § 8c ZoR. Skutečnost, že firma minulý rok tento limit nevyužila, neznamená, že je možné v tomto roce uplatnit limit dvojnásobný (limit není přenosný).

Za předpokladu, že výše uvedené podmínky jsou splněny, je možné zrušit opravní položku ve výši 20% (podle § 8a ZoR) a následně přistoupit k tvorbě opravní položky ve výši 100% z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky podle §8c ZoR.

Související předpisy:
§ 8a a § 8c Zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů