Opravná položka vysouzená avšak k neuhrazené pohledávce

  • Publikováno: 26.2.2014
  • Zdroj: Daně a právo v praxi 3/2014 (Wolters Kluwer ČR, a.s.)

Autor: Ing. Barbora Krížová

Společnost s. r. o. eviduje ve svém účetnictví pohledávku za odběratelem se splatností v roce 2007. Na pohledávku byl v 5/2007 vydán rozsudek, který oznamoval, že žalovaný je povinen pohledávku uhradit. Žalovaný však doposud pohledávku neuhradil. S. r. o. odběratele u exekučního soudu na vymáhání částky již nežalovalo. V roce 2009 byla pohledávku vytvořena opravná položka ve výši 60 %, tato opravná položka je stále vedena v účetnictví. Je v roce 013 možné daňově dovytvořit opravnou položku do výše 100 % a posléze opravnou položku rozpustit a pohledávku tudíž daňově odepsat?

Podmínkou pro tvorbu „vyšších“ zákonných opravných položek, až do 100 % z rozvahové hodnoty pohledávky, podle § 8a odst. 2 a 3 zákona o rezervách je skutečnost, že ohledně těchto pohledávek bylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní. Do jaké výše přesně je možné opravnou položku vytvořit, závisí od doby, která uplynula od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky. Problémem je, zda věřitel může splnit podmínku řádné účasti na řízení, které bylo v podstatě ukončeno. Tímto dotazem se zabýval i koordinační výbor Komory daňových poradců ČR a GFŘ ČR č. 332/30.03.11 ze dne 1. 5. 2011 (Výklad pojmu „účast na řízení“ jako podmínka pro tvorbu daňových opravných položek podle zákona o rezervách, předkladatel JUDr. Ing. Martin Kopecký, daňový poradce, č. osv. 3826). Co se týče opravné položky již vytvořené před skončením nalézacího řízení, obě jednající strany (GFŘ ČR i KDPČR) se shodli na tom, že poplatník nemá povinnost rozpouštět zákonnou opravnou položku po skončení tohoto řízení a to proto, že důvody pro její existenci ukončením řízení nepominuly. Dále se shodli i na tom, že pokud je pro tvorbu opravné položky stanovena podmínka zahájení řízení a účasti na něm, pak se tato podmínka týká pouze řízení nalézacího a nikoliv případného následného řízení o výkonu rozhodnutí (exekuce). Pokud tedy bylo o pohledávce rámci nalézacího řízení pravomocně rozhodnuto, pak pro tvorbu a existenci opravné položky není podmínkou zahájení a trvání řízení o výkonu rozhodnutí. Věřitel proto může, po potvrzení existence pohledávky soudem, pokračovat v tvorbě daňových opravných položek započaté v souladu s § 8a zákona o rezervách, a to dle časového testu až do výše 100 % z její rozvahové hodnoty. Pokud byla k pohledávce vytvořená zákonná opravná položka, tzn. v souladu s § 2 a § 8a zákona o rezervách, v 100% výši její rozvahové hodnoty, pohledávku je možné daňově odepsat.

Související předpisy:

• § 2, 8a zákona o rezervách