Daň ze závislé činnosti - daňová kontrola

Jsme s. r. o. a probíhá u nás daňová kontrola DPFO ze záv. činnosti za 2010 a 2011. V rámci kontroly nám bylo zjištěno finančním úřadem pochybení, v důsledku toho dojde ke zvýšení měsíční sražené daně ze ZČ. Vlastním auditem jsme zjistili, že v celoročním výpočtu daně, které zaměstnanec žádal, bude dodatečně doměřená daň nižší. Musí finanční úřad provést kontrolu a dodatečně opravit i výpočet daně a daňové zhodnocení za celý rok - které je pro nás výhodnější, doměrek bude nižší nebo může finanční úřad doměřit jen sraženou daň na mzdových listech?

Číst dál: Daň ze závislé činnosti -...

Dodatečně vyfakturovaná přeprava při pořízení zboží

Akciová společnost, tuzemský měsíční plátce DPH, pořídil zboží z Evropské unie od ORD z Nizozemí. Pořízení tohoto zboží přiznal podle § 25 ZDPH ke dni vystavení daňového dokladu (doplnění údajů na dokladu) v daňovém přiznání za měsíc srpen 2012. V měsíci září 2012 dofakturoval dodavatel zboží ještě přepravu tohoto zboží. Podle § 36 odst. 3 písm. e) se do základu daně zahrnují také vedlejší náklady mj. i přeprava. Může plátce uvést hodnotu přepravy za zdaňovací období září 2012 uvést do daňového přiznání k DPH jako pořízení zboží do řádku č. 3/43 nebo je nutné podat dodatečné daňové přiznání anebo se jedná o poskytnutí přepravní služby podle § 9 odst. 1, kterou je třeba přiznat ke dni jejího poskytnutí tj. v srpnu 2012 do řádku č. 5/43 daňového přiznání k DPH?

Číst dál: Dodatečně vyfakturovaná...

Podílový fond

Bude daňově uznatelným nákladem investice do podílového fondu, když takto učiní s. r. o.? Bude výnos, pokud bude doba trvání investice více než 6 měsíců rovněž osvobozen od daně z příjmu právnických osob, nebo se toto vztahuje jen na fyzické osoby?

Číst dál: Podílový fond

Sdružení a spolupracující osoba

Jde kombinovat sdružení fyzické osoby a následně spolupracující osoby? Jde o to, že 2 podnikatelé mají již několik let smlouvu o sdružení na instalatérské práce (50 % + 50 %). Nyní jim v podnikání začali pomáhat jejich synové, kteří mají své Živnostenské listy, jeden na stejný obor a druhý na jiný obor (truhlář). Jde, aby každý z nich, po rozdělení příjmů a výdajů dále uplatnili ve svém přiznání ještě spolupracující osobu – syna s podílem např. 20 %? Musí mít tato spolupracující osoba Živnostenský list na stejný obor činnosti? Kam všude se to hlásí? Je mi jasné, že si každý musí dál platit sociální pojištění a zdravotní pojištění. Chceme tímto vyeliminovat i případné nařčení ze Švarc systému.

Číst dál: Sdružení a spolupracující...