Placení SP a ZP při souběhu DPP

Chci se zeptat jak je to se sociálním pojištěním, když kluk ztratil statut studenta (úspěšně skončil 4. ročník a rozhodl se dělat maturitu příští rok na jaře) pracuje na DPP zatím u jedné společnosti a má nabídky na další DPP od dvou jiných společností. U každé počítáme s příjmem do 10.000 měsíčně, přihlášení na ZP provedeme v tomto měsíci a bude si to platit sám. Počítám že sociální/nemoc pojištění nemusí platit. Ale nejsem si celkem jistý, když bude mít 3 DPP. Počítá se tady souběh 3 smluv nebo ne a musí platit sociálku nebo ne? Jak je to z daňovým přiznáním, musí jej na začátku roku podávat a v tom případě není povinen podat taky přiznání na ČSSZ, protože měl příjem od tří zaměstnavatelů na DPP, ale neplatil soc. pojištění? Kolik bude platit ZP - 1148Kč? Děkuji

Posuzování souběhu více dohod o provedení práce je rozdílné pro účely nemocenského (sociálního) a zdravotního pojištění. Co se týče sociálního pojištění, pokud je každá DPP uzavřena s jiným zaměstnavatelem a odměna u jednoho zaměstnavatele nepřekročí v úhrnu 10 000 Kč měsíčně, pojistné na sociální pojištění se neplatí. Dohody se u každého zaměstnavatele posuzují samostatně. Více DPP uzavřených s jedním a tím samým zaměstnavatelem, ze kterých součet odměn překročí v daném měsíci 10 tis. Kč, zakládá povinnost platit pojistné na sociální pojištění. Co se týče zdravotního pojištění, v tomto případě se posuzuje každá DPP samostatně a to bez ohledu na to, zda jsou uzavřené s jedním nebo s více zaměstnavateli. Pokud máte uzavřených více DPP, a to i u jednoho zaměstnavatele, a z žádné takové dohody nedosáhnete příjmu alespoň ve výši 10 001 Kč, zdravotní pojištění neplatíte. Ve Vámi uváděném případě vznikne povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění v částce platné pro osoby bez zdanitelných příjmů, aktuálně je to 1.148,- Kč za měsíc.