Placení pojistného za studenta v zahraničí

Dotaz :

Chtěl bych se zeptat na placení pojistného za studenta VŠ v zahraničí, konkrétně v Dánsku (věk do 26 let). Případně, jak by to bylo v případě jeho zaměstnání po ukončení studia tamtéž.

Odpověď :

Státní příslušník ČR, který se zdržuje za účelem studia v Dánsku, podléhá právním předpisům, upravujícím oblast sociálního a zdravotního pojištění, státu svého bydliště. Pod pojmem bydliště se pro tyto účely rozumí stát obvyklého bydliště (střed zájmů osoby), kterým může být jak ČR, tak i Dánsko, závisí od konkrétních okolností případu (čl. 11 prováděcího Nařízení ES č.987/2009 k nařízení ES č.883/2004). Uvedené se nevztahuje na časově omezenou stáž či výměnný pobyt českého studenta v Dánsku. V tomto případě student i nadále podléhá českým právním předpisům upravujícím oblast sociálního a zdravotního pojištění. Nevýdělečný student není v ČR nemocensky a povinně důchodově pojištěn a zdravotní pojištění za něho platí stát.

http://www.penize.cz/poradna/faq?pagenumber=7#page