Podnikání na rodičovské dovolené

Dotaz:

moc Vás prosím o radu. V roce 2009 jsem porodila své první dítě, nyní průběžně navazuji s druhým dítětem, které bych měla porodit letos v červenci. Nikdy jsem nebyla OSVČ. Nyní přemýšlím, že bych si zřídila živnostenský list. V tuto chvíli si netroufám na velké podnikání, ráda bych udržela příjem do 68000 tis., aby mohl manžel na mě uplatnit slevu. Snažím si propočítat kolik by mě cca. mohlo stát ZP a SP, pokud by můj příjem činil cca. 50 tis./rok…..

Odpověď:

OSVČ, která je současně poberatelem rodičovského příspěvku je považována pro účely zdravotního i sociálního pojištění za OSVČ vedlejší. Pro účely zdravotního pojištění pro ni neplatí minimální vyměřovací základ, neplatí zálohy na pojistné, pojistné platí až ze skutečně dosaženého příjmu, podle přehledu. Vyměřovacím základem pro výpočet pojistného na ZP je 50% z rozdílu příjmů a daňově uznatelných výdajů z podnikání (je možné je stanovit procentem z příjmů). Pojistné na zdravotní pojištění činí 13,5% z vyměřovacího základu.  Pro účely sociálního pojištění, OSVČ vedlejší v prvním roce podnikání zálohy neplatí. Pokud OSVČ dosáhne základ daně z podnikání alespoň v částce 60 329 Kč (pro rok 2012), vznikne jí účast na důchodovém pojištění, tzn. je povinna platit pojistné na SP. Částka 60 329 kč se snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vykonávána samostatná výdělečná činnost. Pokud je OSVČ vedlejší účastna na důchodovém pojištění, dlužné pojistné na SP vypočítá v sazbě 29,2% z vyměřovacího základu (50% ze základu daně daně), minimálně ale z částky 30 168 Kč pro rok 2012 (pokud vykonávala SVČ celý rok). OSVČ vedlejší je v tomto případě dále povinna platit zálohy na sociální pojištění dle dosaženého vyměřovacího základu, minimálně ale 735 Kč měsíčně. Nemocenské pojištění je u osob samostatně výdělečně činných dobrovolné. Dovoluji si ale upozornit, že OSVČ, která se dobrovolně přihlásí k nemocenskému pojištění je automaticky považována za OSVČ hlavní se všemi konsekvencemi (povinnost platit minimální zálohy ve výši 1836 kč měsíčně atd.).

http://www.penize.cz/socialni-a-zdravotni-pojisteni/236196-zivnostensky-list_ppm_socialnizdravotni