Zdravotní pojištění při pobytu v zahraničí

Dotaz:

Dobry den, chci se zeptat jaká je povinnost platit zdravotní pojištění, když jsem jako osoba opustil českou republiku, více než 3 roky se v ní nezdržuji.

Odpověď:

Dobrý den. Primárně je potřeba určit Vaší příslušnost k předpisům upravujícím oblast sociálního a zdravotního pojištění, tzn. zda ještě vůbec jste příslušný k českým předpisům. Pokud se dlouhodobě zdržujete v některém ze států EU, je potřeba postupovat podle nařízení ES č.883/2004. Pokud se jedná o stát mimo EU, je potřeba ověřit, zda ČR nemá s tímto státem uzavřenou bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení upravující také oblast zdravotního pojištění. V tomto případě se postupuje v souladu se smlouvou. Pokud se ale nejedná ani o jeden z výše uvedených případů, můžete postupovat podle § 8 odst. 4 zákona o veřejném o veřejném zdravotním pojištění. Na základě tohoto ustanovení nejste povinen platit pojistné na zdravotní pojištění po dobu dlouhodobého pobytu v v cizině, pokud jste v cizině zdravotně pojištěn a učinil jste o této skutečnosti u své české zdravotní pojišťovny písemné prohlášení („Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině“, dále jen „Prohlášení“). Formulář Prohlášení najdete na webových stránkách své zdravotní pojišťovny. Prohlášení může být doručeno i ze zahraničí, povinnost platit pojistné Vám ale zaniká, až od následujícího dne po doručení písemného prohlášení na pracoviště pojišťovny. Prohlášení může provést i Vámi pověřená osoba na základě Vaší plné moci, nejde ho ale provést zpětně. Současně s opětovným přihlášením u české zdravotní pojišťovny budete povinen pojišťovně dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. V případě nedoložení dokladu Vám v ČR vznikne povinnost pojistné zpětně doplatit.

http://www.penize.cz/socialni-a-zdravotni-pojisteni/236176-povinnost-platby