Podnikání po rodičovské dovolené

Dotaz:

Celý rok 2011 jsem podnikala a do 23.5. jsem byla i na rodičovské dovolené. K tomu jsem stále evidovaná u bývalého zaměstnavatele, ale žádnou mzdu od něj nepobírám.Musím mít podnikání na hlavní činnost od ukončení rodičovské, když jsem stále u toho zaměstnavatele? A jak je to se SP a ZP?

Odpověď:

Po ukončení rodičovské dovolené musíte především vyřešit svůj vztah k bývalému zaměstnavateli. Pokud se rozhodnete na pokračování pracovního poměru a budete současně podnikat (přičemž samostatná výdělečná činnost nebude hlavním zdrojem Vašich příjmů) budete považována za OSVČ vedlejší pro účely zdravotního pojištění. To znamená, že pokud za Vás bude odvádět pojistné zaměstnavatel alespoň z minimální mzdy, neplatí pro Vás minimální vyměřovací základ pro ZP. Zálohy na zdravotní pojištění v tomto případě neplatíte, zaplatíte až pojistné vypočítané dle skutečně dosažených příjmů ze SVČ po podání přehledu za rok 2011. Co se týče sociálního pojištění, pokud Vaše zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění, zálohy na pojistné jako OSVČ budete povinna platit pouze v případě, že Váš daňový základ za rok 2011 dosáhne alespoň výše zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, tj 59 374 Kč  za rok 2011. V tomto případě by jste platila zálohy na SP od měsíce podání přehledu za rok 2011 a to v minimální výši 735 Kč v roce 2012. Upozorňuji ale, že pro účely sociálního pojištění můžete být OSVČ vedlejší jenom pokud se dobrovolně nepřihlásíte k nemocenskému pojištění. Pokud ale pracovní poměr ukončíte (Vy nebo zaměstnavatel), stanete se OSVČ hlavní a pak jste povinna v roce 2012 do měsíce předcházejícímu podání přehledu za rok 2011 platit alespoň minimální zálohy na pojistné ve výši 1 697  Kč na zdravotní pojištění a ve výši 1 807  Kč na sociální pojištění (bez dobrovolného nemocenského pojištění). V měsíci podání přehledu a v následujících měsících už platíte zálohy na pojistné dle svého daňového základu za rok 2011, ne ale méně jako v minimální výši, pro ZP 1697 Kč a pro SP 1836 Kč.

http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/229432-prechod-z-rodicovskeho-prispevku