Služby

Odborná stanoviska a konzultace

Komplexní daňové poradenství kryté pojistkou

Daňový audit a optimalizace

Neplaťte více než je potřeba

Vypracování daňových přiznání

Všechny typy daní, včetně vyřízení odkladu o 3 měsíce

Zdaňování a sociální pojištění cizinců

Aplikace evropské legislativy a mezinárodních smluv

Sledování termínů a včasné informace o splatnosti všech daní a odvodů

Už žádné obavy ze sankcí

Vyřizování úřední korespondence

Komunikace s Finančním úřadem i dalšími relevantními institucemi

Zastupování před státními orgány

Efektivní ochrana Vašich práv

Vedení účetnictví

Všechny oblasti podnikání, i neziskový sektor

Vedení daňové evidence

Přiměřené ceny

Výpočet mezd

Garance správnosti

Zahájení podnikání – registrace a poradenství

Podpora od prvních kroků

Ukončení podnikání – daňová pomoc v konkurzu a likvidaci

Rychlost při minimálních nákladech